ברוכים הבאים למערכת משיכת כספים מקוונת

קרנות השתלמות לעובדי הוראה

איזור אישי - יורש/מוטב
יורש/מוטב יילחץ על קישור זה על מנת לברר סטטוס בקשה ו/או לצורך השלמת מסמכים, רק במידה והגיש/ה בקשת משיכה בדיגיטל